Περιφέρειες -Κρατικοί Φορείς - Οργανισμοί

Στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» συμμετέχουν ενεργά οι περισσότερες  Περιφέρειες της Ελλάδας γιατί ποιος γνωρίζει καλύτερα τον τουρισμό και τον πολιτισμό των περιοχών τους; Επιπλέον η συμμετοχή της κάθε Περιφέρειας λειτουργεί ως «ομπρέλα» για τις επιχειρήσεις της έκθεσης.

Η «Ελλάδος Γεύση» υποστηρίζεται από Κρατικούς φορείς όπως το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού. Επίσης η Έκθεση τελεί Υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και τη βοήθεια της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού.

 

Η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» υλοποιείται με την αρωγή σημαντικών φορέων και οργανισμών οι οποίοι θα ανακοινωθούν σύντομα.